Nataša Veličković Archive

Nataša Veličković

Nataša Veličković rođena 1990. u Beogradu. Zbog ogromne ljubavi prema astrologiji i nauci koja pomaže ljudima da shvate svijet oko sebe i njegovu suštinu,